Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

Sprawiedliwy jesteś, Panie,
i wszystkie dzieła Twoje są sprawiedliwe. 
Wszystkie Twoje drogi są miłosierdziem i prawdą, 
Ty sądzisz świat. 
3  A teraz, o Panie, wspomnij na mnie, wejrzyj, 
nie karz mnie za grzechy moje 
ani za zapomnienia moje, 
ani za moich przodków, 
którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie. 
4  Nie słuchaliśmy Twoich przykazań, 
a Ty wydałeś nas na łup, niewolę i śmierć, na pośmiewisko 
i na szyderstwa, i na wzgardę 
u wszystkich narodów, wśród których nas rozproszyłeś. 
5  Teraz więc liczne Twoje wyroki są prawdziwe, 
wykonane nade mną za moje grzechy, 
ponieważ nie wypełnialiśmy Twoich przykazań 
aniśmy nie chodzili w prawdzie przed Tobą. 
6  Teraz więc uczyń ze mną według Twego upodobania, 
pozwól duchowi mojemu odejść ode mnie: 
chcę odejść z ziemi i stać się [znowu] ziemią. 
Ponieważ śmierć jest lepsza dla mnie niż życie, 
albowiem słuchać muszę wyrzutów niesłusznych 
i ogarnia mnie wielka boleść. 
Panie, rozkaż, niech będę uwolniony od tej niedoli! 
Pozwól mi udać się na miejsce wiecznego pobytu, 
nie odwracaj Twego oblicza ode mnie, Panie, 
ponieważ dla mnie lepiej jest umrzeć, 
aniżeli przyglądać się wielkiej niedoli w moim życiu 
i słuchać szyderstw.
— najgorsze cierpienie to te z miłości
7400 e938 500
można
Reposted by100pNieznosny
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
5971 a57a
Reposted fromoutline outline
W życiu przychodzi taki moment, gdy uświadamiasz sobie, że wszystko na co czekałeś jako dziecko, powinno było już się wydarzyć.
— lanforme.soup.
Reposted fromlanforme lanforme viaoutline outline
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viaoutline outline
5828 c163 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaoutline outline
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viazoou zoou
8196 54c9
Przykro się patrzy, gdy mężczyzna, którego kochasz właśnie wykombinował, jak się z Tobą rozstać. 
Reposted byJakisproblem Jakisproblem

June 27 2017

Gdybyś tu był, wiedziałbyś,
że żal mi jest, że nie potrafię Cię zrozumieć,
że żal mi jest, że nie potrafię się domyślać,
że żal mi jest czuć się zawsze winna,
że żal mi jest, że nie spełniam twoich oczekiwać,
że żal mi jest, że jestem taka słaba.
Ale jednego nie jest mi żal.
Że Cię kocham. Pomimo wszystko.
— bo powiedziałeś: NIE CHCE CIĘ WIĘCEJ WIDZIEĆ

June 26 2017

8103 86f3
bądź pszczółką w tym stadzie os
Reposted bylovemyselfbadassfromhellmasterrpiececallitwhatyouwantStafu000Nieznosny
8102 8590 500
just
Reposted byupintheskyholymolygafDagarhenHackMett-von-Wurst
8097 6fcc
mineło 20 lat
Reposted bytogepi12ilovegreenarwenan1une-raconteusedessinemoilapaixtogepi12sparkle-of-hopelissieMissAgnessumierajstadaynisBrainyeternaljourneyjoannnagos123jutyndauaremyheavenawakenincentivecelToyJoycontrolhpfridaysistergingerredheadmyrlakoszmarekfashionetteso-solovesweetsunsuccessful-abortionjethramyinstantneedAluAlublackheartgirlfireawayjasminniepandorciainnocencjacoeurinamoglismywszystkojonasszatanskitruskawkowamyszkacupcakeofdarknessune-raconteusejossieadharaviva-salvadoreoversensitiveSurvivedGirlwhizzkiditemizeMacabreMadeleineinertejethraaura-lunaristhe-impossible-girlsaureusToshipannakiesjasmine-girlkobietaSukcesuofbitchesandbutterfliesTigerlealicemeowsadpornconcarnestraconyczasdressuicideinyouSkydelanpatrzpodnogiadaaa93egzystencjaoddity
8094 7e55 500
kosmiczne piękno motywuje do prasowania. eh
8092 fe94
Hello darkness
Reposted bySapereAudeoversensitivelaparisiennecmollkaniedonaprawieniajethrajasminnieniedoopisaniakrainakredekmollimskakanka
8088 b574
żeby kobiecość była w sercu żyj dobrze
Reposted bySapereAude SapereAude
8087 be2f 500
tego pragnie kobieta
8086 8be0 500
tworzyć z Tobą wspomnienia chcę
Reposted by3u3alannikrolfasolekstraconyczas
8080 be39
bądźmy romantyczni
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl