Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Sprawiedliwy jesteś, Panie,
i wszystkie dzieła Twoje są sprawiedliwe. 
Wszystkie Twoje drogi są miłosierdziem i prawdą, 
Ty sądzisz świat. 
3  A teraz, o Panie, wspomnij na mnie, wejrzyj, 
nie karz mnie za grzechy moje 
ani za zapomnienia moje, 
ani za moich przodków, 
którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie. 
4  Nie słuchaliśmy Twoich przykazań, 
a Ty wydałeś nas na łup, niewolę i śmierć, na pośmiewisko 
i na szyderstwa, i na wzgardę 
u wszystkich narodów, wśród których nas rozproszyłeś. 
5  Teraz więc liczne Twoje wyroki są prawdziwe, 
wykonane nade mną za moje grzechy, 
ponieważ nie wypełnialiśmy Twoich przykazań 
aniśmy nie chodzili w prawdzie przed Tobą. 
6  Teraz więc uczyń ze mną według Twego upodobania, 
pozwól duchowi mojemu odejść ode mnie: 
chcę odejść z ziemi i stać się [znowu] ziemią. 
Ponieważ śmierć jest lepsza dla mnie niż życie, 
albowiem słuchać muszę wyrzutów niesłusznych 
i ogarnia mnie wielka boleść. 
Panie, rozkaż, niech będę uwolniony od tej niedoli! 
Pozwól mi udać się na miejsce wiecznego pobytu, 
nie odwracaj Twego oblicza ode mnie, Panie, 
ponieważ dla mnie lepiej jest umrzeć, 
aniżeli przyglądać się wielkiej niedoli w moim życiu 
i słuchać szyderstw.
— najgorsze cierpienie to te z miłości

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl