Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2017

7348 94de 500
równowaga musi być. 

October 10 2017

3965 941e 500
moje serce jest zagrozeniem
1571 ab4e 500
głeboko tak

October 03 2017

5321 b934 500
skad to znam

September 29 2017

0454 5241
zycie bez zycia
Reposted bythisnonsense thisnonsense
Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny, a nie świadomości że jest zajęta
— niewiedza przeraża
Reposted bythisnonsenseskoroszyt
0199 7ac3 500
.
Reposted bySkydelan Skydelan

September 24 2017

6702 46c6 500
jest swietnie
Reposted bydozylniemalinowaherbataGunToRunstrzepygaborLukasjotLazhwardkapitandziwnysmoke11Luukka

August 31 2017

Kiedyś znajdziesz kogoś, dla kogo będziesz ważna, kto nie będzie miał Cię gdzieś.
Nie będziesz wtedy musiała walczyć o miłość. Sama przyjdzie. Bezinteresownie. Spokojnie. I na zawsze. 
— lepiej zażycz sobie smoka. go szybciej znajdziesz.
Reposted byAnneBonny AnneBonny
4881 668f 500
tutaj tego nie ma

August 29 2017

2424 d1c6 500
Reposted fromminimalizmuczuc minimalizmuczuc viacongreve congreve
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— dopóki
Coś mi mówiło, że ktoś może na mnie czekać.... Myliłem się. Nikt nie czekał.
— Charles Bukowski
Reposted frompouler pouler viaoutline outline
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacongreve congreve
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viacongreve congreve
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viaoutline outline
6728 ad2b 500
tu jestem. nie odpoczywam
Reposted byInfelicetutus
Wyszłabym teraz i zapaliła. I gdzieś wyjechała. I może nie wróciła.
— uciec
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutline outline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl